GRAS VOOR BREDE SCHOLEN

De basis van GRAS is voor al deze afnemers hetzelfde: GRAS is het systeem waarin de organisatie activiteiten aanmaakt, waar deelnemers zich voor aan kunnen melden. De beheerders van GRAS kunnen deze activiteiten en deelnemers gemakkelijk managen. Maar dit is nog lang niet alles!

DEEL JE EIGEN AANBOD IN

Er zijn verschillende manieren waarop GRAS is ingericht voor onze klanten. Het is afhankelijk van hoe de brede schoolactiviteiten opgezet zijn in een gemeente en welke doelen zij gesteld hebben. De ene gemeente kiest ervoor om een compleet aanbod te maken per wijk of stad, terwijl de andere gemeente ervoor kiest om basisscholen zelf een aanbod te laten samenstellen speciaal afgestemd op hun eigen leerlingen. Ook komt het voor dat buurt(sport)coaches en jongerenwerkers het aanbod ontwikkelen omdat zij precies weten welke behoeftes er zijn in hun wijk. Dit is overal net even anders en dankzij de flexibiliteit van GRAS kunnen wij aan alle opties tegemoetkomen.

Samen met buurtgenootjes en vriendjes kunnen kinderen lessen nemen op het gebied van sport, beweging, kunst en cultuur.

Illustratie ter ondersteuning vlogs maken

BENIEUWD NAAR DE PRAKTIJK?
Bekijk enkele voorbeelden:
Brede school Ridderkerk
ABC Amersfoort

WEBSITE INTEGRATIE

GRAS is bij de brede scholen geïntegreerd op de website van de basisschool of de brede school. Het standaard format van GRAS kan aangepast worden met kleuren en lettertypes zodat het geheel in de huisstijl van de school past.

Via deze website melden kinderen zich aan voor activiteiten. Betalen kan via de iDeal koppeling. De beheerders van GRAS, zoals de buurtsportcoaches of de gemeente, beheren de aanmeldingen. Zij houden bij welke kinderen deelnemen, hoeveel inschrijvingen er zijn, of er al betaald is en of er nog specifieke wensen zijn van ouders. Een ouder kan bijvoorbeeld aangeven of het kind zelf naar huis mag na de activiteit, of dat hij wordt opgehaald.

Ook kunnen de beheerders een compleet overzicht van alle aanbieders binnen GRAS zien, inclusief aanbod en contactgegevens. Dit zijn alle verenigingen en cultuurcentra die brede school activiteiten aanbieden.

HET AANBOD VERBETEREN MET ENQUÊTES

Om inzicht te krijgen in het enthousiasme of de tevredenheid van kinderen, ouders en docenten, maken veel klanten gebruik van de enquête module. Per doelgroep en per activiteit kan in een paar simpele stappen een enquête worden opgemaakt en de resultaten worden gebruikt voor het optimaliseren van het aanbod. Ook kunnen de resultaten gebruikt worden bij evaluaties of ter verantwoording. Heel handig!

FINANCIËLE MODULE

Daarnaast gebruiken veel brede scholen de financiële module in GRAS. Het gaat hierbij om het verdelen van budget en het opstellen, versturen en verwerken van facturen. Een basisschool of buurtcoach kan een aanvraag doen voor bepaalde activiteiten in de wijk. De gemeente bekijkt dit voorstel, legt dit naast de doelen van de wijk of school en of de activiteiten bijdragen aan deze doelen. Wanneer de gemeente akkoord geeft, kan de school of buurtcoach de activiteit gaan opstarten.